Jizerky všemi smysly

Pro návštěvníky, kteří se chtějí netradiční formou dozvědět zajímavosti o Jizerských horách, nabízíme jedinečnou expozici „Jizerky všemi smysly“, která je pomocí interaktivních prvků seznámí s rozmanitou přírodou Jizerských hor. Výstava je koncipovaná tak, abyste do poznávání Jizerek zapojili vlastní smyslové orgány. Podíváte se do podzemí, poznáte a poslechnete si živé obyvatele hor nebo se třeba projdete po rašeliništi …

V kině, které je součástí expozice, představujeme hory v jednotlivých ročních obdobích. Zadívejte se do úžasných záběrů kamery a zaposlouchejte do hlasů přírody. Výstava je určena pro všechny věkové kategorie. Ideální je pro rodiny s dětmi nebo pro školy jako doplnění výuky přírodopisu či vlastivědy.

Dotýkat se exponátů je dovoleno!

Pokud vás tato expozice zaujme, vydejte se do návštěvnického střediska, Domu přírody Českého ráje v Dolánkách u Turnova, kde máme další expozici, tentokrát o Českém ráji.